Een beter functionerend Sociaal Medisch Overleg of Team

Een grote organisatie klaagt dat het SMO alleen maar tijd kost en weinig oplevert. De afdeling P&O is zelf partij in het geheel en wil dan ook niet zelf onderzoeken en interveni├źren.

In een kort traject wordt de werkwijze in het SMO geanalyseerd en worden deelnemers ondervraagd op irritaties en tevredenheid. Uiteindelijk blijkt de voorbereiding door de bedrijfsarts achter te blijven bij de verwachting van de andere leden. Ook wordt de rol van de voorzitter onvoldoende ingenomen door de leidinggevenden. Het verslag komt veel te laat en is onduidelijk.

Met de bedrijfsarts wordt verkend of een diepgaander voorbereiding mogelijk is binnen het bestaande contract. Dat blijkt te kunnen. Over het voorzitterschap worden duidelijke afspraken gemaakt. Ook wordt de term "nog even aanzien" bewust uitgebannen: voortaan wordt een termijn gehanteerd. De verslaglegging zoomt in op afspraken, acties, termijnen en verantwoordelijken en komt binnen een week na de bijeenkomst.

Door de veranderingen zijn de rollen duidelijker en wordt effectiever gewerkt.

<< Terug naar pagina 'Organisaties'

CRKBO-geregistreerde instelling

MfN Registermediator

NIP Registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid + Arbeid & Organisatie

© 2022 Den Ouden Consult