Wat is mediation?

Soms lukt het niet er samen uit te komen. U heeft een verschil van mening en dat is uitgelopen op een stevig conflict. U kunt dan kiezen voor een juridische aanpak: advocaten, procedures, rechter. Een groot nadeel is dat deze aanpak vaak meer tijd en geld kost. Of het kost u de relatie.

Er is een andere weg die u kunt bewandelen: mediation. Een onafhankelijke en onpartijdige mediator leidt het overleg over het conflict in goede banen en probeert samen met de conflictpartijen tot een oplossing te komen. Met oog voor het behoud van een goede (werk)relatie, want vaak komt u elkaar na het conflict weer tegen. Bij mediation bepalen de partijen zelf de en de uitkomst. Daardoor is er een betere acceptatie van de oplossing dan wanneer een rechter deze zou opleggen.

Wanneer mediation?

Mediation is bruikbaar in allerlei situaties. Denk bijvoorbeeld aan:

  • scheiding
  • arbeidsconflicten
  • burenruzies
  • problemen met cliënten en/of werknemers in zorg of onderwijs

Dr. Marieke den Ouden is gecertificeerd registermediator MfN met een specialisatie Familiemediation en een specialisatieopleiding Arbeidsmediation. Zij werkt op toevoeging voor de Raad voor Rechtsbijstand; zie www.rechtsbijstand.nl.

Scheiding. U wilt uit elkaar en wilt de zaken goed regelen. Heeft u kinderen, dan is dat vaak de eerste zorg: "Wat gaan we over de kinderen afspreken?" Verder moeten zaken geregeld rond huis, bezittingen, alimentatie, pensioenen. We lopen systematisch de onderwerpen langs.  Wanneer u wilt scheiden en u heeft een laag inkomen, komt u misschien in aanmerking voor een gedeeltelijke tegemoetkoming van de kosten; zie www.rechtsbijstand.nl en inkomensnormen (scrol omlaag tot  u Mediation ziet).

Bij arbeidsconflicten is mediation een snelle en relatief goedkope manier om de zaak in beweging te krijgen. Wacht niet te lang met het inschakelen van een mediator, want hoe langer het conflict duurt des te meer moeite kost het om samen een oplossing te vinden.

Burenruzies lopen soms hoog op. Vaak zijn één of twee afspraken met een mediator erbij voldoende om er toch samen uit te komen.

Zorg brengt soms veel emoties met zich mee. Onzekerheid over ziekte of beperking, hoge verwachtingen, begrenzingen in budget, hoge werkdruk: misverstanden en hooglopende woordenwisselingen zijn zo ontstaan. Cliënten, hun familie, werknemers en management lukt het soms niet om eruit te komen. Met een mediator aan tafel verlopen de uitwisselingen gestructureerd en rustiger. U verkent oplossingen die recht doen aan beide partijen, onder leiding van een geoefende mediator.

Onderwijs kent een soortgelijke situatie als in de zorg. Afhankelijkheid, meerdere partijen (kinderen en ouders, leraren en management), hoge verwachtingen, grote gevolgen - het kan een voedingsbodem zijn voor een uit de hand gelopen conflict. De mediator ordent de conflictpunten samen met u en helpt u bij het zoeken naar voor allen acceptabele oplossingen.

CRKBO-geregistreerde instelling

MfN Registermediator

NIP Registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid + Arbeid & Organisatie

© 2024 Den Ouden Consult